manbext官方网站性侵犯视频:一名男子被捕

2020-31-24 来源:manbext官方网站性侵犯视频:一名男子被捕欢迎您
manbext官方网站 >科技 >海军训练打击 >

海军训练打击

Từ quân cảng này, nhiều lượt tàu của Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) đã lên đường, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

从这个港口,许多旅170(海军1区)的船只启航,成功执行所有分配的任务。

Luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không là hoạt động thường xuyên của bộ đội Hải quân, nhằm nâng cao khả năng SSCĐ.

练习空战报警的情况是海军的一项常规活动,以提高SSC的能力。

Với thao tác thuần thục, chính xác, đạn pháo được nạp trong thời gian nhanh nhất...

精确,准确的操作,炮弹在最快的时间内装载......

Đưa mục tiêu vào vòng ngắm

将目标放入取景器

Quyết tâm "hạ gục" mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu

决心从第一轮子弹中“击败”目标

Về Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) trong một ngày nắng gắt, các pháo thủ vẫn cần mẫn luyện tập bên mâm pháo nóng như rang...

中队4号(海军地区1号)在炎热的阳光灿烂的日子里,炮手仍在努力练习枪的热门......

Căng tầm mắt, nắm chắc mọi hoạt động trên vùng trời, vùng biển được phân công quản lý.

伸展你的眼睛,牢牢抓住分配给管理的天空和海域的所有活动。

Sâu sát kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm kỹ thuật, là việc làm thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở Vùng 1 Hải quân, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: người và vũ khí trang bị kỹ thuật luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

深入研究培训,SSC和技术保证,是海军1区各级领导和指挥官的定期工作,旨在实现最高目标:武装装备和武器艺术总是准备好成功完成所有分配的任务。

人民军

·入读2012-2013美国和加拿大的学习

·5,000亿越南盾改善Tham Luong运河环境

·Kwong Wah

·海军训练打击

·Kwong Wah

·Kwong Wah

·建议将退休年龄提高到65岁

·Kwong Wah

·Kwong Wah

·英国大学预科课程

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网